زندگی برتر اکسین | ارائه خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل

برچسب: پرستار سالمند سالم

 پرستار سالمند سالم درچه مواردی استخدام می شود و چه وظایفی دارد؟

  با افزایش سن تغییرات مرتبط با سن در همه ی افراد اتفاق می افتد که باعث اختلال در عملکرد بسیاری از اندام های بدن می شوند و میزان قدرت جسمانی را کاهش می دهند. افزایش سن ریسک فاکتور بسیاری از بیماری های مزمن در دوران سالمندی است اما باید این نکته را مد نظر […]

پرستار سالمند بیمار و مراقبت از بیماری های مرتبط با سن

  سبک زندگی سالم به دنبال خود سالمندی سالم را نیز به همراه دارد. اما متاسفانه بسیاری از سالمندان با بیماری مزمن و ناتوان کننده ی دوران سالمندی درگیر هستند. ناتوانی ناشی از بیماری های سالمندی نیاز به پرستاری سالمند بیمار متخصص دارد تا بر اساس بیماری خدمات ویژه را به سالمند ارائه دهند. زیرا […]

مشاوره رایگان با کارشناسان

کارشناسان زندگی برتر اکسین آماده پاسخگویی به شما هستند