زندگی برتر اکسین | ارائه خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل

پرستار سالمند, مقالات

انجام کار پرستار سالمند با کمک دیگر اعضای خانواده

زمان هایی وجود دارد که پرستار سالمند کار مراقبت از سالمند را در کنار اعضای خانواده و با کمک آنها انجام می دهد. در این شرایط، پرستار سالمند باید وظایف ویژه خود را به خوبی بداند و به آنها عمل کند. کار پرستار سالمند در کنار اعضای خانواده می تواند چندین حالت باشد:

  1. پرستار سالمند امور اصلی مراقبت از سالمند را به عهده دارد.

در این حالت، پرستار سالمند وظایف اصلی مراقبت از سالمند را بعهده دارد و دیگر اعضای خانواده در کنار او امور جانبی را انجام می دهند. بنابراین، مدیریت امور مراقبتی بر دوش پرستار سالمند قرار می گیرد. پرستار سالمند در این شرایط باید:

  • صریح و شفاف باشد. پرستار سالمند باید همه امور را بدون حاشیه و با صراحت بیان کند، به گونه ای که هیچ نکته ای ناگفته و یا مبهم نماند. پرستار سالمند با رعایت این نکته، مدیریت امور را با قاطعیت و صراحت به دست می گیرد و دیگر اعضای خانواده به او اعتماد می کنند.
  • توانایی اعضای خانواده در کمک کردن را در نظر بگیرد. پرستار سالمند باید امور را با توجه به توانایی اعضای خانواده به آنها محول کند. برای مثال، پرستار سالمند نمی تواند مدیریت دارو ها را به فرزندی که هیچ اطلاعاتی در مورد دارو ها ندارد محول کند.
  • نارضایتی ها را رها کند. پرستار سالمند نباید به نارضایتی ها دامن بزند. ممکن است در زمان بیماری سالمند، یکی از اعضای خانواده امور محوله را به عهده نگیرد و از مسئولیت فرار کند. در این شرایط، پرستار سالمند باید از دیگر اعضای خانواده کمک بگیرد. ابراز نارضایتی و تکرار آن تنها باعث کاهش انرژی پرستار سالمند می شود.
  1. یکی از اعضای خانواده امور اصلی مراقبت را به عهده دارد و پرستار سالمند به او کمک می کند.
مطالعه کنید
بی تحرکی و خطرات آن برای تمام گروه های سنی

در این حالت، پرستار سالمند مراقبت کننده اصلی نیست و فرد دیگری از اعضای خانواده امور مراقبتی سالمند را مدیریت می کند. در این شرایط، وظایفی از قبیل خرید، مدیریت امور مالی و بیمه، آشپزی، مدیریت دارو و … به عهده پرستار سالمند خواهد بود. مراقبت های شخصی، تعویض لباس و به صورت کلی همه اموری که به حریم سالمند مربوط می شود دیگر به عهده پرستار سالمند نیست و مراقبت کننده اصلی که معمولا یکی از اعضای خانواده است آن ها را انجام خواهد داد. نکته قابل توجه در این حالت برای پرستار سالمند این است که وظایف و در عین حال حدود خود را بداند و به آنها پایبند باشد.

(امتیاز دهید)

مشاوره رایگان با کارشناسان

کارشناسان زندگی برتر اکسین آماده پاسخگویی به شما هستند